دانلود اهنگ بچه خاله چرا نمیدی جوابم | دانلود اهنگ افغانی با نام بچه خاله همراه با متن دانلود اهنگ افغانی بچه خاله گل لاله چرا نمیدی جوابم

بچه خاله گل لاله چرا نمیدی جوابم

دل من از غم کباب است چرا نمیدی جوابم

علا باغبان به باغت کاری دارم چرا نمیدی جوابم

گل چیدمت بیماری دارم چرا نمیدی جوابم

گل چیدمت چیزی نگویی چرا نمیدی جوابم

که مانند گلت یک یار دارم چرا نمیدی جوابم

لینک دانلود